OVER ONS

Wij waarborgen kennis en kwaliteit door te werken op persoonlijke basis. Kernwoorden zijn: drempels wegnemen, korte lijnen, toegewijd, maximaal inleven, ontzorgen én waarmaken.

Koster & Partners karakteriseert zich in een flexibele en vakkundige organisatie met veel ondernemingszin en persoonlijke service. We zijn een organisatie met korte lijnen. Onze professionals zijn toegewijd aan onze visie, missie en strategie. Voeg daaraan teambuilding en kennisdeling toe en er ontstaat een hecht team van gemotiveerde en betrokken mensen. Op deze wijze kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Onze pragmatische aanpak in combinatie met onze hoge eisen betekent niet alleen kwaliteit maar betekent ook het vermogen om snel te handelen en om ons aan te passen aan de wensen van onze klanten, opdrachtgevers en de markteconomische omstandigheden.

1
ONZE VISIE

De markt is veranderlijk en niets daarbinnen is eeuwig in harmonie. Om daar evenwichtig en goed op te kunnen anticiperen meent Koster & Partners vanuit haar businessunits hier nauwgezet en gedoseerd tegenwicht aan te kunnen geven. Evengoed ontstaat er een onderlinge Spin-off tussen deze businessunits en creëren we een overeenstemmende samenwerking tussen alle partijen.

Koster & Partners is er ook stellig van overtuigd dat flexibel en onafhankelijk handelen van essentieel belang is voor een gewenste realisatie, koersbepaling en de te behalen voornemens.

Met u als Input en wij als Output en de interactie die daaruit ontstaat gaan wij het partnership graag met u aan om zo de gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren en te rentabiliseren.

Koster & Partners
Uw partner en schakel in rendabel vastgoed!

Missie

2
ONZE MISSIE
‘Uw partner en schakel in rendabel vastgoed’, dat is onze missie, dat is wat Koster & Partners Vastgoed Management BV voor u wil zijn. Ons totaalpakket aan diensten en services, verzorgen en ont-zorgen uw vastgoed in de ruimste zin.

Onze missie is ook te omschrijven als ongedwongen en autonome samenwerkingsprocessen. Zo werken we tezamen met diverse marktpartijen wat ons een verbreding van het assortiment aan mogelijkheden geeft. Koster & Partners weet daarmee een op maat en kwalitatief toegepaste dienstverlening te bieden. Met de samenwerkende partners bieden we goede service naar u en daarmee naar onze dienstverlening. U bent dan ook verzekerd van een uitstekende full-service dienstverlening en dat onderstrepen we graag met onze missie.

Koster & Partners
Wij de kennis, U het rendement!

3
ONZE STRATEGIE

De strategie van Koster & Partners ligt verborgen in meerdere competenties. Daarnaast zit in onze strategie als vanzelfsprekend dat Koster & Partners de vereiste maatregelen neemt in het kader van kosten flexibilisering, prijs- kwaliteitsverhouding en kwaliteitsverbetering. Ook het actief inspelen op ontwikkelingen op het gebied van EPA (Energie Prestatie Advies) spelen daarbij een rol. Alleen zo kunnen we onze positie in de markt winnen én bij onze klanten behouden.

Het behalen en handhaven van een goede en acceptabele marktpositie is in onze strategie tweeledig uit te leggen: enerzijds door eigen toewijding en anderzijds door het begrip ‘dienstverlening’ . De interactie tussen deze twee begrippen heet ‘management’ en laat dat nu hetgeen zijn waar we ons in hebben gespecialiseerd!

ALS ADVISEUR

Koster & Partners is geen adviseur op basis van oude gedragsmodellen en patronen. Wij adviseren op basis van actuele ontwikkelingen in de markt welke worden afgewogen in relatie tot de eigen ervaring, visie en een gezonde dosis ‘common sense’. Wij adviseren als het golven van de zee welke uniek, veranderlijk, fris maar overtuigend is! Soms tegen de stroom in maar altijd advies dat meer is dan enkel advies alleen.

“RECHT DOOR ZEE, OOK DAT IS WAT WIJ ZIJN!”

  • Zoekt u een Vastgoedbeheerder?

    Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vergelijk de mogelijkheden. Als Koster & Partners zijn wij een full service-vastgoedbeheerder met een landelijke dekking. Met onze samenwerkende partners garanderen wij u bij calamiteiten een service van 24/7. Wenst u meer informatie? We komen graag met u in contact.

  • Heeft u een geschil?

    Zijn er technisch en/of bouwkundige gebreken, heeft u of zit u in een juridisch geschil met uw aanpalende buur, ontwikkelaar, aannemer en/of verzekeraar? Laat u dan bijstaan door Koster & Partners.

    Wij hebben veel ervaring en successen geboekt in het behalen van wat onmogelijk leek. Ook voor die gebreken en geschillen welke na 6 en binnen 10 jaar nog aan de orde (kunnen) zijn. We zijn bekend met de gevestigde orde, de procedures, garantieregelingen, geschillenregelingen en onder andere de Raad van arbitrage voor de bouw. Bel ons vandaag nog en laat uw dossier vrijblijvend beoordelen.

Vastgoedmanagement

ONZE HISTORIE

Handtekening

– 2011, Oprichting

Koster & Partners werd opgericht door de in Zeeland geboren en getogen Onno Koster.

Met Koster & Partners creëerde Koster de ruimte waarbinnen hij zijn persoonlijke visie en ideeën kon ontplooien om dit verder uit te bouwen tot een volwaardige dienstverlener in het Vastgoed-management.

– 2013, Businessunits

De visie van Koster kreeg begin 2013 meer gestalte doordat de verschillende disciplines in Businessunits werden ondergebracht. Zo ontstonden de units Vastgoedbeheer, VvE-Beheer, Huisvesting-, Park-, Service- en Advies management.

– 2015 , Internationaal

Om de businessunits meer inhoud te geven en de onderlinge ‘Spin-off’ te vergroten is Koster & Partners sinds begin 2015 eveneens actief als Syndicus in België.

Verder zijn de verschillende disciplines vanuit de unit ‘Service- en Adviesmanagement’ ook actief in België én Duitsland.

– 2016, Bedrijfsjubileum

De viering van iedere mijlpaal is bijzonder, zo ook ons eerste bedrijfsjubileum. Dit jaar vieren we ons vijfjarige bestaan. Gepast staan we even stil bij de successen en geven we dankbaarheid naar medewerkers en relaties.