Parkmanagement

Het Parkmanagement bij Koster & Partners richt zich op het organiseren van het beheer en onderhoudsproces op een bedrijventerrein, met de mogelijkheid om dit proces kwalitatief te verbeteren en de levensduur van het terrein te verlengen.

Een belangrijke eigenschap van het Parkmanagement bij Koster & Partners is dat de belangen van de gebruikers voorop staan. Hierbij is commitment tussen de gevestigde ondernemers, gemeente en hulpdiensten doorslaggevend in het te behalen resultaat. Door een juiste inzet en onderlinge samenhang worden aspecten als veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, transport en milieu van het bedrijventerrein gewaarborgd.

Parkmanagement

Het park- managementproces bij Koster & Partners richt zich op het beheer en onderhoud van zowel de bebouwde als de onbebouwde ruimte en heeft naast kwaliteitsverbetering ook het verlengen van de bestaansduur van bedrijfslocaties ten doel.

Zo sturen we aan op de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers met overheden om gezamenlijk de facilitaire voorzieningen voor de private kavels en openbare ruimte van een bedrijvenpark te beheren. Door een juiste inzet en onderlinge samenhang worden aspecten als veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, transport en milieu van het bedrijventerrein gewaarborgd.

KosterPartners

Werkwijze

Onze eerste stap is het in kaart brengen van lopende initiatieven, activiteiten en behoeftes van gevestigde ondernemers. Van hieruit wordt een start gemaakt met het inventariseren van gezamenlijke doelstellingen en interesses.

Voor zowel bestaande- als nieuwe bedrijventerreinen blijft dit principe de basis voor een passende mix van parkmanagement en individuele contacten met eigenaren waarbij deze contacten moeten leiden tot meer zorg, betrokkenheid en verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen van het bedrijventerrein.

Terrein-management

Belang(en)

Parkmanagement valt of staat bij het belang en standpunt van participerende partijen en van het type bedrijven. De relevantie ligt tevens bij het grondbezit en de versnippering hiervan.

Het is daarom dat Koster & Partners zich primair richt op een juiste vertaalslag om collectief en individueel belang meer algemeen te maken. Om van daaruit een passend en pragmatisch draaiboek op te stellen die met een goede werkwijze en systematiek zijn nut en noodzaak dient waar te maken.

Belang

Opzet organisatie (PMO)

Omwille van vele belanghebbenden, de noodzaak tot het creëren van draagvlak, de vele ontwikkelingen op het gebied van economie, milieu, ruimtelijke ordening en de noodzakelijke samenwerkingsverbanden tussen de betrokken partijen, is het oprichten van een park- managementorganisatie (PMO) een complex proces.

Voor het opzetten van een (PMO) bestaan verschillende varianten en rechtsvormen voor zowel een bestaand- als een nieuw bedrijventerrein. Ongeacht de samenstellingsvorm van het park of terrein vindt het oprichten van een (PMO) in theorie langs een aantal stappen plaats. Zie hiervoor ons stappenplan.

PMO-planning

Stappenplan

Parkmanager-2

  • (1) Bewustwording en intenties meerwaarde van parkmanagement

  • (2) Inventarisatie van de wensen, eisen en mogelijkheden

  • (3) Gegevens vertalen naar een programma van eisen

  • (4) Maken organisatorische en financiële opzet

  • (5) Vaststellen fysieke consequenties

  • (6) Opbouwen facilitaire organisatie

  • (7) Contracteren van de partijen

  • (8) Exploiteren en optimaliseren

Algemeen

Servicenormen

Proclaimer

Alg. Voorwaarden

Privacy Policy

Info & Uitgelicht

Inrichting
Koster & Partners waarborgt kennis en kwaliteit door te werken op persoonlijke basis. Kernwoorden zijn: drempels wegnemen, korte lijnen, toegewijd, maximaal inleven, ontzorgen én waarmaken.

Oftewel uw partner én schakel in rendabel vastgoed!

Benieuwd naar onze aanpak?

Wenst u het parkmanagement uit te besteden of heeft u andere vragen?

Bel ons of vraag om een vrijblijvende intake. Wij komen graag met u in contact. 

Meer info!