Koster & Partners Vastgoed Management BV

Servicenormen

Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk? Immers, u krijgt ook weleens ‘nee’ als antwoord op uw vraag. Kwaliteit is dus niet dat de klant ‘koning’ is in de betekenis dat u altijd krijgt wat u wilt. Kwaliteit betekent wel dat wij uitleggen waarom het antwoord ‘nee’ is. Vervolgens werken wij met u mee aan een oplossing. Kwaliteit betekent voor ons ook dat u zo zorgvuldig, professioneel en zo efficiënt mogelijk wordt geholpen. Of u nu belt, mailt, digitaal een dienst aanvraagt of om het even wat. Daarnaast respecteren wij uw privacy en gaan wij vanzelfsprekend zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen voor telefoon, post en e-mail en gelden de servicenormen op onze hele dienstverlening. Wij doen er alles aan om ons aan die servicenormen te houden. En u mag ons erop aanspreken!

Ideeën, meldingen en klachten

Uw ideeën, meldingen en klachten zien wij als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Een melding of een klacht over de organisatie of één van onze medewerker, kunt u desgewenst anoniem melden via onze contactpagina.

Contact via e-mail

U kunt ons 24 uur per dag bereiken op ons calamiteitennummer 088-678 0 999 of via de e-mail op info@kosterenpartners.com of via onze website door online-informatie op te vragen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een antwoord. Alleen indien dat door de aard van de vraag niet mogelijk is, ontvangt u een behandelbericht waarin staat wie uw vraag wanneer zal beantwoorden.

Telefoon

U kunt Koster & Partners Vastgoed Management BV bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 088–6780900. Wij staan u snel en persoonlijk te woord en streven ernaar uw vraag zoveel mogelijk direct af te handelen. Voor bepaalde onderwerpen zullen wij met u een intake of afspraak inplannen zodat wij u in een nadere kennismaking beter van dienst kunnen zijn.

Post

Binnen twee weken ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw brief (tenzij u voor die tijd op andere wijze door ons bent geïnformeerd).

Koster & Partners,
Uw partner en schakel in rendabel vastgoed!

Proclaimer

Koster & Partners Vastgoed Management B.V. is een onderneming die haar verantwoordelijkheid zeer serieus neemt en hanteert derhalve een Proclaimer i.p.v. een Disclaimer.

Informatie verouderd of niet juist?

Koster & Partners Vastgoed Management BV is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en betracht de actualiteit én correctheid voor dat gegeven doel. Komt U desondanks toch iets tegen wat verouderd is of niet klopt, laat het ons dan gelijk weten. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

Informatieaanvraag

U kunt ook gebruik maken van de tab informatie boven in de header die op elke pagina staat. Wanneer u reageert, behandelen wij uw reactie conform onze servicenormen. Bij het gebruik van web-formulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.

Storing

Ook streven wij er naar alle mogelijke gebruikers een onbelemmerde toegang tot onze site te bieden. Toch kan het voorkomen dat sommige delen van de website tijdelijk niet bruikbaar of toegankelijk zijn door een technische storing of het verwerken van een update. Bij voorbaat onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.

Auteursrecht

Koster & Partners Vastgoed Management BV bezit het auteursrecht en/of gebruiksrecht op de weergegeven informatie, logo’s, foto’s en videobeelden van deze website.

Persoonlijk gebruik m.b.t. de inhoud van deze website is beperkt toegestaan. Het vanuit commercieel oogpunt verspreiden van of kopiëren van informatie, videobeelden, foto’s en logo’s van deze website of enig ander entiteitsgebruik van Koster & Partners is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming (gebruiksovereenkomst). Daarnaast is van toepassing het Nederlandse citaatrecht (art. 15a Auteurswet) ‘Fair Use-bepalingen’ worden niet erkend.

Proclaimer

Privacyverklaring

Koster & Partners Vastgoed Management B.V.

Koster & Partners Vastgoed Management B.V. neemt uw privacy serieus. Echter kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet altijd uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR).  Koster & Partners houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het hiernavolgende is omschreven hoe wij met informatie omgaan en hoe wij informatie over u verzamelen, opslaan, gebruiken én indien nodig openbaar maken wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van gerelateerde diensten of marketingacties op welke manier dan ook. Geautomatiseerde besluitvorming is binnen Koster & Partners niet aan de orde. Koster & Partners Vastgoed Management B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door uw persoonsgegevens op te geven gaat u ermee akkoord dat Koster & Partners uw gegevens overeenkomstig dit privacy statement gebruikt.

Koster & Partners Vastgoed Management B.V., is een vastgoedbeheerder/ adviseur en heeft haar diensten toegespitst op het ‘Commercieel vastgoed’, ‘Vereniging van (Mede)Eigenaren‘ (Vervallen), het ‘Huisvesting-  en het Parkmanagement. Alle overige diensten zijn ondergebracht onder de businessunit ‘Service- en adviesmanagement’.

Wat Dekt Deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring behandelt onze behandeling van informatie die we verzamelen wanneer u onze website of diensten bezoekt of gebruikt of wanneer u op enige manier contact met ons opneemt. We verzamelen verschillende soorten informatie, waaronder informatie die u identificeert als een persoon (‘Persoonlijke informatie’) van onze bezoekers, gebruikers, klanten, leveranciers en opdrachtgevers. In het hierna volgende wordt dit nader toegelicht.

Welke informatie verzamelt K&P?

Informatie die U ons verstrekt:

Wanneer u onze website gebruikt: wij kunnen alle persoonlijke gegevens verzamelen die u naar ons toestuurt of aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in onze online formulieren. Als u contact met ons opneemt via de website, houden wij onze correspondentie bij.

Wanneer u onze Services gebruikt: wij ontvangen en bewaren informatie die u ons rechtstreeks verstrekt. Bij het aanvragen van een offerte verzamelen we bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, zoals naam en e-mailadres, en al dat geen meer gevraagd wordt om de offerteaanvraag volledig te maken. De soorten informatie die we mogelijk rechtstreeks van onze klanten verzamelen, zijn: namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, functietitels, transactie-informatie, evenals alle andere contact- en of KvK gegevens of andere informatie die zij ons willen verstrekken of uploaden naar onze systemen of onze ondersteuningsportal in verband met de Services.

Informatie die we automatisch verzamelen:

Wanneer u onze Website gebruikt: Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie met betrekking tot uw apparaat, zoals het IP-adres van uw apparaat, verwijzende website, welke pagina’s uw apparaat heeft bezocht en de tijd dat uw apparaat onze Website heeft bezocht.

Wanneer u de Services gebruikt: K&P heeft geen toegang tot klantensystemen, gegevens, inhoud of persoonlijke informatie met betrekking tot (onze) gehoste en/of ter beschikking gestelde services tenzij deze toegang duidelijk is geautoriseerd door de klant om ondersteuning en onderhoudsdiensten te bieden.

Nadere toelichting verwerking persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Navolgend treft u een overzicht aan, van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 1. Uw voor- en achternaam
 2. Geslacht (indien van toepassing)
 3. Adres- en telefoongegevens (vast en/of mobiel)
 4. Uw fax en/of e-mailgegevens (privé en/of werk)
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 6. Gegevens over uw activiteiten in het verleden (bijv. een VvE-functie)
 7. Lijst met contactgegevens van de klant, leverancier en opdrachtgever
 8. Indien van toepassing en/of benodigd, uw IBAN-nr. en/of incassogegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
 1. Geen: tenzij, weliswaar in beperkte vorm, Koster & Partners genoodzaakt is om zaken vast te leggen bij een incassotraject via een gerechtsdeurwaarderskantoor of op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Gegevens minderjarige:

Onze website, applicatie en/of (online)dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden onze klanten aan om te voorkomen dat er gegevens over personen jonger dan 16 jaar verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Koster & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 1. U te kunnen bellen en/of mailen ingevolge onze overeenkomst of dienstverlening
 2. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 3. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 4. Om goederen en diensten bij u af te leveren
Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Afhankelijk van de (beheer)overeenkomst, bewaart Koster & Partners uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 1. Tot 90 dagen na het beëindigen van de (beheer)overeenkomst.
 2. Tot 60 dagen na ontvangst van een vrijblijvend verzoek om informatie.
 3. Tot 30 dagen na het volledig afhandelen van eventuele financiële achterstanden.
 4. Tot 4 jaren ten aanzien van E-mails, projectdossiers en de administratie van een VvE.
 5. De bewaartermijnen ten aanzien van de gegevens over de onderneming zijn hierin niet opgenomen.
 6. Opnamen van (telefoon)gesprekken kunnen in geval van de afhandeling van een klacht, incident of geschil worden gedeeld.
Delen van persoonsgegevens met derden:

Koster & Partners verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en andere volgtechnologieën:

Onze Website en sommige van onze diensten gebruiken cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën om uw browser op unieke wijze te identificeren en om informatie te verzamelen over hoe u omgaat met onze website en diensten. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Je helpen bij navigatie;
 • Assisteren bij registratie, inloggen en uw mogelijkheid om feedback te geven;
 • Analyse van uw gebruik van onze producten, diensten of applicaties; en
 • Assisteren bij onze promotie- en marketinginspanningen.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het type cookies en volgtechnologieën dat we gebruiken op deze website en waarom, en hoe u deze kunt accepteren of weigeren. We maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-services van Google, om uw gebruik van onze websites en services beter te begrijpen. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers de websites bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken en welke andere sites ze gebruikten voorafgaand aan hun bezoek. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de websites bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten voor te bereiden en deze met andere Google-services te delen. Google kan de op de Websites verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. De mogelijkheid van Google om informatie die door Google Analytics wordt verzameld over uw bezoeken aan de websites te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google . Google biedt een opt-out-mechanisme voor internet, hier beschikbaar .

Uw privacyrechten

Welke Keuzes Heb Ik?

U kunt er altijd voor kiezen om geen informatie aan ons te onthullen, maar houd er rekening mee dat bepaalde informatie nodig kan zijn om u bij ons in te schrijven of om te profiteren van een aantal van onze functies. Daarnaast verstrekt Koster & Partners uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van een (beheer)overeenkomst de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

U kunt cookies accepteren of weigeren door de bedieningselementen van uw webbrowser aan te passen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u deze kunt accepteren en weigeren.

Marketingcommunicatie

Om onze marketingcommunicatie te ontvangen, moet u zich aanmelden via de contactformulieren op onze website en uw uitdrukkelijke toestemming geven. We kunnen u echter wel marketingcommunicatie sturen met betrekking tot een product of dienst waarvoor u zich eerder hebt aangemeld. U kunt ons op elk moment afmelden voor het ontvangen van promotie- of marketingcommunicatie door gebruik te maken van de link waarmee u zich afmeldt in de e-mail die we verzenden.

Als u een account hebt voor onze Services, sturen we u nog steeds niet-promotionele berichten, zoals service gerelateerde e-mails.

Hoe kan ik mijn informatie bijwerken en gebruiken (Oefenen Van Mijn Betrokken Onderwerprechten)?

Als u toegang wilt hebben tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, deze willen herzien, corrigeren en verwijderen, of andere gegevens willen gebruiken waarover u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR) beschikt, e-mail dan: dpo@kosterenpartners.com of schrijf naar Koster & Partners Vastgoed Management B.V., ter attentie van de Data Protection Officer, Postbus 14,  4453 ZG  ‘s-Heerenhoek, Nederland.

Houd er rekening mee dat we nog steeds geaggregeerde en geanonimiseerde persoonlijke informatie kunnen gebruiken die geen persoon identificeert, en deze informatie ook kunnen bewaren en gebruiken indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Gelinkte Websites

Voor uw gemak kunnen op onze website hyperlinks worden geplaatst die linken naar andere websites (de “gekoppelde sites”). Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en deze privacyverklaring is niet van toepassing op, de privacy praktijken van gekoppelde sites of van bedrijven die we niet bezitten of beheren. Gekoppelde sites kunnen informatie verzamelen naast de gegevens die wij verzamelen. We onderschrijven geen van deze gekoppelde sites, de services of producten die worden beschreven of aangeboden op dergelijke gekoppelde websites, of enige inhoud die op de gekoppelde sites is opgenomen. We moedigen u aan om de privacyverklaringen en het beleid van elke gekoppelde site die u bezoekt op te zoeken en te lezen om te begrijpen hoe de informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt en beschermd.

Koster & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice, 088 678 0 900 of per e-mail via dpo@kosterenpartners.com.  Deze privacyverklaring, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dit privacy statement, worden beheerst door Nederlands recht. Koster & Partners kan ten alle tijde en met of zonder kennisgeving dit privacy statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy statement.

Recht door zee, ook dat is wat wij zijn!

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Zie hier onze businessunits

Alg. Voorwaarden

Vastgoedbeheer

Alg. Voorwaarden

Park & Terrein

Alg. Voorwaarden

Huisvesting

Alg. Voorwaarden

Dienstverlening