Service en Advies Management

Bij de businessunit service en advies geldt, ongeacht de inhoud van vastgoed gerelateerde vraagstuk(ken) of aanpalende casuïstiek, dat Koster & Partners begeleidt, initieert en inspireert bij te behalen doelstellingen. Hoe lastig of gecompliceerd de casus of het project ook mag zijn, we houden de procesgang praktisch, overzichtelijk én hanteerbaar.

Dit betekent korte lijnen, soms confronterend en, afhankelijk van de vraagstuk(ken) of casuïstiek, een directe samenwerking met een van onze partners. Koster & Partners is sociaal betrokken, flexibel, en biedt zowel full service als deeldiensten aan.

Bouwmanagement

Bij onderwerpen als nieuwbouw, huisvesting en ruimtelijke ordening is professioneel bouwmanagement een ware must.

Met Koster & Partners verkrijgt u naast het bouwmanagement ook bouwkundig en technisch advies en houden we proactief toezicht.

Zo kunnen wij u bijstaan vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg. Daarnaast dragen wij zorg voor een juiste procesgang en tijdige oplevering volgens de gemaakte afspraken en tegen de afgesproken prijs.

Middels onze projectbeheer-modulen geven wij sturing aan het project en worden voortgang, kwaliteit, risico en kosten scherp bewaakt. De modulen dienen tevens als instrument bij voorbereiding en inkoop.

Bouwmanagement

Bestuurstaken

Wenst u een algemene of dagelijkse bestuurstaak uit te besteden? Dan is Koster & Partners u graag van dienst.

Voor Vereniging van Eigenaren (NL) of een Vereniging van Mede-eigenaren (BE) zal Koster & Partners, al dan niet in gezamenlijkheid, een bestuurstaak kunnen uitvoeren.

Vanuit gelijkwaardige bevoegdheid, zullen wij vertegenwoordiging en vaststelling van beleid uitdragen en zullen wij voorts, gestaafd door wet- en regelgeving, toezien op de algemene en dagelijkse gang van zaken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze pagina VvE-Beheer.

Bestuurstaken

Contractbeheer

Het contractbeheer bij Koster & Partners is er op gericht om overzicht en inhoud te geven aan lopende overeenkomsten en contractuele (secundaire)afspraken.

Dit houdt in het ‘up-to-date’ houden van het contractenbestand, verbeteringen doorvoeren, op juiste wijze contracteren, informeren, controleren en systematiseren.

Door uitbesteding van contractbeheer aan Koster & Partners bespaart u op de kosten, verkrijgt u schaalvoordeel en zijn de navolgende pluspunten gegarandeerd.

  • Schaalvoordeel door collectieve inkoop.
  • Inzichtelijk maken van verplichtingen.
  • Reduceren van ad-hoc beslissingen
  • Inzichtelijk maken van kosten
  • Reduceren van administratie
  • Reduceren van kosten
  • Reduceren van risico
  • Jaarlijkse controles
  • Partijen evaluaties
  • Inkoopvoordeel

Financieel-beheer

Advisering

Koster & Partners is geen adviseur op basis van oude gedragsmodellen en patronen. Wij adviseren op basis van actuele ontwikkelingen in de markt welke worden afgewogen in relatie tot de eigen ervaring, visie en een gezonde dosis ‘common sense’.

Wij adviseren als het golven van de zee welke uniek, veranderlijk, fris maar overtuigend is! Soms tegen de stroom in maar altijd advies dat meer is dan enkel advies alleen.

Inspecties

In geval van de verkopende partij kan een recent opgesteld rapport het verkoopproces van een vastgoedobject aanzienlijk versnellen. Voor de kopende partij is voor alle koopovereenkomsten een aankoopkeuring verplicht.

Laten partijen vooraf geen bouwkundige inspectie uitvoeren dan kunnen zij in geval van bouwkundige (verborgen)gebreken daar, in zekere mate, geen aanspraak meer op maken.

Onze rapportages zijn voorzien van een gebrekenlijst met foto’s, een kwaliteitsbeoordeling en een hersteladvies met kostenraming.

 

Inspectie

Conditiemeting NEN-2767/ 3140

Koster & Partners conditioneert op basis van de NEN-2767 en de NEN-3140. Dit zorgt voor een uniforme wijze van inspecteren en het in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen van gebouwen, gebouwdelen en infrastructuur.

Op eenduidige wijze worden gebreken geregistreerd en wordt inzicht gegeven in de onderhoudskosten van uw gebouw of gebouwenbestand over een langere periode. Dit wordt vertaald naar een onderhoudsprognose met een planning (MJOP) en een begroting (MJOB).

Partijen hebben hiermee een overzicht in handen van alle kosten en onderhoudsaspecten om de processen rondom beheer en onderhoud verantwoord en deugdelijk te kunnen organiseren. De werkwijze is voor alle keuringen hetzelfde. De inspecteur inspecteert het gebouw op bouwkundige gebreken en/of tekortkomingen.

MJOP-Conditiemeting

Info & Uitgelicht

Benieuwd naar onze aanpak?

Wenst u meer informatie over onze additionele diensten of heeft u andere vragen?

Bel ons of vraag om een vrijblijvende intake. Wij komen graag met u in contact. 

Meer info!
Inrichting
Koster & Partners waarborgt kennis en kwaliteit door te werken op persoonlijke basis. Kernwoorden zijn: drempels wegnemen, korte lijnen, toegewijd, maximaal inleven, ontzorgen én waarmaken.

Oftewel uw partner én schakel in rendabel vastgoed!

Algemeen

Servicenormen

Proclaimer

Alg. Voorwaarden

Privacy Policy