Businessunit vastgoed

COMMERCIEEL
VASTGOED

BEHEER & ONDERHOUD

Woningen
Winkelpanden
Bedrijfsruimten
Distributiecentra
Kantoorgebouwen

AANVRAAG INTAKE →

PUBLIEKELIJK
VASTGOED

BEHEER & ONDERHOUD

Monumentaal
Overheid gerelateerd
Openbaar gerelateerd
Infrastructureel gerelateerd

AANVRAAG INTAKE →

RECREATIEF
VASTGOED

BEHEER & ONDERHOUD

Vakantiewoningen
Vakantieparken
In Nederland
In Duitsland
In België

AANVRAAG INTAKE →

Vastgoedbeheer modulen

Koster & Partners levert u een ‘Full-service’ dienstverlening als het gaat om het vastgoedbeheer. Binnen deze gelijknamige businessunit richten wij onze dienstverlening hoofdzakelijk op het brede begrip ‘Beheer & Onderhoud’. Tevens verzorgen en/of begeleiden wij de mandant ook bij subsidie-, nieuw- en verbouwtrajecten in relatie tot het ‘Commercieel- Publiekelijk- en Recreatief vastgoed’.

Vanuit de vier terzijde staande businessunits weten we geldend ‘Spin-off’ te genereren om u zo een ‘Full-Service’ dienstverlening van A tot Aftersales aan te kunnen bieden. Zo heeft Koster & Partners met haar zienswijze en businessmodel een mooie en solide orderportefeuille weten op te bouwen. Inmiddels zijn wij ook actief over de grens en hebben wij projecten lopen in België en Duitsland.

Eigenaar(s)

Als vastgoedeigenaar hecht u waarde aan rendabel vastgoed en is het van belang dat gebreken en risico niet zonder meer op u worden afgewenteld. Het is daarom raadzaam dat u zich laat bijstaan door een professionele vastgoedbeheerder.

Met Koster & Partners verkrijgt u flexibel beheer en advies op maat, fungeren wij voor u als klankbord en begeleiden wij u graag bij te maken keuzes.

Vastgoedbeheerder

Contractbeheer

Gebruiker(s)

Wanneer u het financieel/administratieve beheer uitbesteed aan Koster & Partners, dragen wij mede zorg voor de inning van de huurpenningen en de huurverhoging met huurder(s) en verhuurder.

In dat geval is Koster & Partners aanspreekpunt voor zowel huurder(s) als verhuurder en verzorgen wij de volledige facilitaire dienstverlening.

Bouwkundig & Technisch

Koster & Partners draagt zorg voor een optimale inrichting van het bouwkundig en technisch beheer en onderhoud. We maken daarbij duidelijke afspraken met overige onderhoudspartijen die, indien gewenst of noodzakelijk, in een prestatiecontract worden ondergebracht.

Het gehele beheer en onderhoudsproces van Koster & Partners geeft een essentiële bijdrage aan een besparing op de exploitatiekosten van uw gebouw (onderhouds-, energie- en overige beheerskosten)

Vastgoedonderhoud

Conditiemeting NEN-2767/ 3140

Koster & Partners conditioneert op basis van de NEN-2767 en de NEN-3140. Dit zorgt voor een uniforme wijze van inspecteren en het in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen van gebouwen, gebouwdelen en infrastructuur.

Op eenduidige wijze worden gebreken geregistreerd en wordt inzicht gegeven in de onderhoudskosten van uw gebouw of gebouwenbestand over een langere periode. Dit wordt vertaald naar een onderhoudsprognose met een planning (MJOP) en een begroting (MJOB).

Partijen hebben hiermee een overzicht in handen van alle kosten en onderhoudsaspecten om de processen rondom beheer en onderhoud verantwoord en deugdelijk te kunnen organiseren. De werkwijze is voor alle keuringen hetzelfde. De inspecteur inspecteert het gebouw op bouwkundige gebreken en/of tekortkomingen.

Rendement

Algemeen

Servicenormen

Proclaimer

Alg. Voorwaarden

Privacy Policy

Info & Uitgelicht

Benieuwd naar onze aanpak?

Wenst u het vastgoedbeheer goed ingericht te hebben of heeft u andere vragen?

Bel ons of vraag om een vrijblijvende intake. Wij komen graag met u in contact.

Meer info!
Inrichting
Koster & Partners waarborgt kennis en kwaliteit door te werken op persoonlijke basis. Kernwoorden zijn: drempels wegnemen, korte lijnen, toegewijd, maximaal inleven, ontzorgen én waarmaken.

Oftewel uw partner én schakel in rendabel vastgoed!