Vereniging van (Mede)Eigenaren

Koster en Partners VvE- en/of VME-Beheer heeft ruime ervaring met het juist administreren, beheren en besturen van Vereniging van (Mede-) Eigenaren. Wij dragen als beheerder (NL) of als syndicus (BE) zorg voor passend onderhoud. Hierdoor blijft de levensduur én de economische waarde van het complex als geheel en van elk appartement afzonderlijk op een zo gunstig mogelijk niveau.

Het op de juiste manier beheren van een appartementencomplex vergt naast veel tijd en inspanning ook de nodige kennis en kunde. Door onze ruime ervaring in het administreren, beheren en besturen van Vereniging van (Mede)Eigenaren, adviseren wij dergelijke verenigingen deze activiteiten deels of geheel uit te besteden aan een onafhankelijke en professionele beheerder zoals Koster & Partners.

Het besturen en beheren van een vereniging van (mede)eigenaren doen wij door Nederland en het bovenste deel van België.

Juridisch/ Advies

Binnen de Vereniging van (Mede)Eigenaren dienen de beslissingen van leden en bestuur aan wettelijke kaders te voldoen respectievelijk ook de besluitvormingsprocessen daarnaartoe.

Met Koster & Partners krijgt u een helder klankbord en advies in relatie tot het appartementsrecht. Tevens staan wij u bij naar of tijdens de procesgang bij juridische geschillen.

Verder wordt ondersteuning op juridisch gebied gewaarborgd, dankzij samenwerking met gerenommeerde advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders.

Het terzijde staan van een makelaar, projectontwikkelaar, corporatie en (institutionele) belegger(s) omtrent de verkoop of praktische invulling van VvE/VmE aspecten behoort eveneens tot onze taak.

Advies

Administratie

Financieel/Administratief

Wij staan garant voor zorgvuldig financieel en administratief beheer. Van het incasseren van contractuele vergoedingen tot en met de afwikkeling van juridische aspecten: Koster & Partners maakt er werk van!

Op basis van gedegen financiële registratie en rapportage leggen wij periodiek en minutieus verantwoording af over door ons ondernomen activiteiten en verrichte werkzaamheden.

Koster & Partners is bekend met verschillende administratiepakketten voor het beheren van VvE’s. De voordelen van deze softwarepakketten hebben wij volledig en ’to the point’ in eigen software opgenomen. Dit voorkomt onnodige handelingen en bespaart zodoende tijd en geld.

Bouwkundig & Technisch

Bouwkundig- en Technisch objectbeheer vormen een specifieke en dynamische discipline binnen Koster & Partners.

Wij surfen mee op de golven van een steeds veranderende wereld vol innovaties en technische ontwikkelingen. Alleen dan is een visie op onderhoud werkelijk succesvol. Het dwingt ons daarbij verder te kijken dan de grenzen van beheer alleen.

Om dit te waarborgen past Koster & Partners een eigen (groot) en reguliere onderhoudsmethode toe die mede is afgestemd op de NEN-2767 en, waar noodzakelijk, de NEN-3140.

Objectbeheer

Prognoses

Meerjarige Prognoses

In het MJOP worden in hoofdzaak de kosten, het onderhoud-, herstel– en de vervangingscyclus voor de gemeenschappelijke delen vastgelegd. Daartoe behoren ook gevels, daken, fundering en gebouw gebonden installaties.

Aangezien de meningen over nut en noodzaak van een dergelijk MJOP nog te veel verdeeld zijn onder appartementseigenaren, is er een aanvullende wetgeving aangekondigd die het verplicht stelt om minimaal 0,5% van de herbouwwaarde te doteren aan het reservefonds. Let wel 0,5% voor (groot)onderhoud bovenop de reguliere (vaste)kosten. Een VvE die haar reservefonds vult op basis van een MJOP conform de NEN-2767, kan zelf op basis van die prognose de financiële bijdragen vaststellen.

VvE Beheer modulen

Bestuurlijk

Besturen is iets anders dan het beheren van een VvE/VmE. Zo vergt een bestuursfunctie specifieke kennis doordat een VvE/VmE aan wettelijke kaders is gebonden.

Koster & Partners ziet toe op rechtsgeldige beslissingen en op naleving van wet- en regelgeving.

Onze bestuurlijke kenmerken:

 • Kennis;
 • Inhoudelijk;
 • Ondersteunend;
 • Oplossingsgericht.
AANVRAAG PAKKET  [ ]

Financieel/Administratief

Op basis van gedegen financiële registratie en rapportage leggen wij minutieus verantwoording af over door ons ondernomen activiteiten en verrichte werkzaamheden.

Naast jaarlijkse verslaglegging kan overeenkomstig maand en kwartaalopgaven worden afgegeven.

Onze administratieve kenmerken:

 • Structureel;
 • Begrijpelijk;
 • Procedureel;
 • Analyserend;
 • Overzichtelijk;
AANVRAAG PAKKET  [ B ]

 Bouwkundig/Technisch

Koster & Partners staat Verenigingen van (Mede)Eigenaren bij in het veelomvattende technische- en bouwkundige beheer.

Dit doen wij door middel van goed afgestemde voorbereiding, begeleiding en realisatie van alle benodigde onderhoudshandelingen.

Onze beheer- en onderhoudskenmerken:

 • Planmatig;
 • Betrokken;
 • Confronterend;
 • Onderhoudend;
 • Resultaatgericht;
 • Toekomstgericht.
AANVRAAG PAKKET  [ C ]

Wij de kennis, U het rendement!

Inrichting
Koster & Partners waarborgt kennis en kwaliteit door te werken op persoonlijke basis. Kernwoorden zijn: drempels wegnemen, korte lijnen, toegewijd, maximaal inleven, ontzorgen én waarmaken.

Oftewel uw partner én schakel in rendabel vastgoed!

Benieuwd naar onze aanpak?

Wenst u het VvE/VmE beheer goed ingericht te hebben of heeft u andere vragen?

Bel ons of vraag om een vrijblijvende intake. Wij komen graag met u in contact. 

Meer info!

Algemeen

Proclaimer

Alg. Voorwaarden

Servicenormen

Privacy Policy